Grupa Dino

Zarząd Dino Polska

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Dino jest Dino Polska S.A. Jej pracami kieruje dwuosobowy Zarząd, w składzie:
Szymon Piduch, Prezes Zarządu oraz Michał Krauze, dyrektor finansowy i Członek Zarządu.

Szymon Piduch i Michał Krauze są związani z Grupą Dino od 2002 r., kiedy to Grupa Dino prowadziła zaledwie kilkanaście sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży około 5 tys. m2 i była w trakcie uruchamiania pierwszego centrum dystrybucyjnego. Przez kolejne lata Grupa Dino rozwinęła się w organizację zatrudniającą ponad 10 tys. osób, prowadzącą sieć 628 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 238 tys. m2 (dane na koniec 2016 r.).

 

Szymon Piduch – Prezes Zarządu

Szymon Piduch uczestniczy w rozwoju sieci Dino od 2002 r. Do 2010 r. odpowiadał za finanse Grupy piastując m.in. stanowisko dyrektora finansowego. W marcu 2010 r. został powołany na stanowisko prezesa Zarządu. W Spółce kieruje obszarem ekspansji, inwestycji i operacyjnym.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. W latach 1995-2002 zajmował stanowiska kierownicze, odpowiadając za takie obszary jak marketing, kontroling i finanse w firmach z sektora spożywczego.

Szymon Piduch jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (wydział Zarządzania I Marketingu) na kierunku Zarządzenie Przedsiębiorstwami. Ukończył również podyplomowe studium rachunkowości na tej samej uczelni.

 

Michał Krauze – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Michał Krauze jest związany z Grupą Dino od 2002 r. W latach 2002-2007 pełnił funkcję księgowego, a następnie samodzielnego księgowego – w latach 2007-2011 – oraz kontrolera finansowego – w latach 2011-2016. Od maja 2014 r. Michał Krauze pełni funkcję członka Zarządu, a od lipca 2016 r. również funkcję dyrektora finansowego. W Spółce kieruje obszarem finansów.

Michał Krauze jest absolwentem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie na kierunku administracja gospodarcza.